Logo

Upozorňujeme studenty Vyšší odborné školy lesnické na zprovoznění portálu MOODLE.

Digitální učební materiály, skripta a další podpůrné materiály pro studium se v tomto prostředí realizují v rámci projektu ŠKOLA+PRAXE= ÚSPĚCH NA TRHU PRÁCE, reg. č.CZ.1.07/2.1.00/32.0012

Start portálu pro studenty 1. září 2013

  Novinky stránek

  Picture of Pavel Cais ml.
  Informace pro 1. ročník a 2. ročník – Ing. Bílek
  by Pavel Cais ml. - Monday, 17 June 2019, 3:53 PM
   

  Vzhledem k účasti Ing. Bílka na zahraniční exkurzi žáků střední školy se automaticky prodlužuje zkouškové období pro vykonání zkoušek z předmětu Stroje a zařízení  (1. ročník) a Těžba a doprava dříví (2. ročník).

  Termíny stanoví po individuální domluvě Ing. Bílek v průběhu měsíce července a srpna. Nejzazší termín je 30.8.2019.

   
  Picture of Ladislav Křížek
  Deník praxe 3. ročník
  by Ladislav Křížek - Friday, 26 April 2019, 8:20 AM
   

  Vzor deníku praxí pro individuální praxe 3.ročníků

  Picture of Pavel Cais ml.
  Registrace do systému
  by Pavel Cais ml. - Tuesday, 25 September 2018, 8:40 AM
   

  Od školního roku 3.9.2018 je možno se do LMS Moodle přihlásit pomocí stejného jména a hesla, které slouží pro přihlášení v počítačových učebnách. Upozornění - prvotní heslo, které je automaticky nastavené, musí být před přihlášením do LMS Moodle změněno v počítačových učebnách.

   

  Course categories