Novinky stránek

Přihlášení se do systému

Přihlášení se do systému

by Pavel Cais ml. -
Number of replies: 0

Do Moodlu je možno se přihlásit pomocí stejného jména a hesla, které slouží pro přihlášení v počítačových učebnách. Upozornění: Prvotní heslo, které je automaticky nastavené, musí být před přihlášením do  Moodlu změněno v počítačových učebnách.