Novinky stránek

Separate groups: All participants

Jak nazývat dokumenty

by Michal Grus -

Úkoly se v Moodlu povinně odevzdávají v dokumentu s názvem v následující podobě: „Příjmení“ „Zkratka předmětu“ „Číslo úkolu“  nebo  „Příjmení“ „Zkratka předmětu“ „Téma úkolu“ – např. Novák PEL 3 nebo Novák PEL Prořezávka.


Pravidla výuky na Moodle pro SŠ

by Michal Grus -

1/ Úkoly budou učitelé na Moodle zadávat vždy v pondělí a ve čtvrtek mezi 8 a 16 hodinou.  

2/ Čas na vypracování úkolů stanovuje učitel, vždy se ale musí jednat o alespoň týdenní lhůtu (neplatí u závěrečných ročníků).

3/ Vypracované úkoly podléhají běžnému hodnocení, tj. jsou za ně známky.

4/ Veškeré možné problémy se zadáním sdělte ihned učiteli, budou posouzeny. 


Older topics...

Course categories