Novinky stránek

Separate groups: All participants

Přihlášení se do systému

by Pavel Cais ml. -

Do Moodlu je možno se přihlásit pomocí stejného jména a hesla, které slouží pro přihlášení v počítačových učebnách. Upozornění: Prvotní heslo, které je automaticky nastavené, musí být před přihlášením do  Moodlu změněno v počítačových učebnách.

Pravidla výuky na Moodle pro SŠ

by Michal Grus -

1/ Úkoly budou učitelé na Moodle zadávat vždy v pondělí a ve čtvrtek mezi 8 a 14 hodinou.  

2/ Čas na vypracování úkolů stanovuje učitel, vždy se ale musí jednat o alespoň týdenní lhůtu.

3/ Vypracované úkoly podléhají běžnému hodnocení, tj. jsou za ně známky.

4/ Veškeré možné problémy se zadáním sdělte ihned učiteli, budou posouzeny. 


Older topics...

Course categories